RESERVERINGSFORMULIER
Camping Scholtenhagen Nr. 212

Voorletter(s) & Naam:

-

Straat & nummer:

-

Postcode & woonplaats:

-

Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mailadres:

Periode:

van tot

Aantal personen:

 

Bij reservering moet u 25% van de totale som vooruit betalen.

Het resterende bedrag dient 2 weken voor de gereserveerde datum bijgeboekt te zijn op rekeningnummer: ABN/AMRO: 59.30.10.728
T.n.v: Vakantiechalet van Veen
O.v.v. naam en factuurnummer